Entrance Competition 2017 Registration Entrance Competition 2017 User Profile Login Вход в олимпиадный профиль участника Регистрация Новости Контакты Главная страница
v 2.0
Интернет Олимпиады для школьников 7-11 классов по информатике, программированию, нанотехнологиям, физике и математике в ИТМО, Санкт-Петербург

Олимпиады по математике и информатике
для школьников 7-11 классов

Quy định tổ chức và diễn ra thi Olympic mở cho học sinh “ Công nghệ thông tin”
( Trong năm học 2016-2017)
Olympic Tin học “ Cầu hữu nghị” cho học sinh trung học tại Việt Nam

 

      Olympic dành cho học sinh lớp 12 của các cơ sở giáo dục nhà nước tại Việt Nam. Olympic được tổ chức 1 vòng. Kỳ thi được tổ chức trên cổng thông tin - http://olymp.ifmo.ru

Tham gia thi Olympic là tự nguyện, miễn phí và thực hiện sau khi đăng ký từ xa.

     Olympic được tổ chức vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 từ 12:00 đến 15:00.

     Trước khi tổ chức thi, những người tham gia sẽ được đăng ký tại cổng thông tin olympic (http://olymp.ifmo.ru) từ 31 tháng 3 đến hết ngày 4 tháng 4 năm 2016.

Để đăng ký cần điền vào mẫu đăng ký.

Sau khi đăng ký tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được gửi vào e-mail.

Người tham gia phải tự đăng kí.

Ngày 6 tháng 4 năm 2016 từ 12:00 đến 15:00 người tham gia cần sử dụng máy tính có kết nối Internet, vào trang olymp.ifmo.ru nhập tên đăng nhập và mật khẩu, và giải bài tập.

Người tham gia olympic cần làm 10 bài tập trong vòng 180 phút.

     Người tham gia cần tự kiểm tra máy tính trước khi thi.

     Trong trường hợp có trục trặc kỹ thuật trên máy tính trong thời gian thi Olympic người tham gia sẽ không thể thi lại.

     Người tham gia có quyền phúc khảo trong vòng 48 tiếng sau khi thông báo kết quả trên cổng thông tin olymp.ifmo.ru. Yêu cầu phúc khảo được gửi từ xa từ trang cá nhân của người tham gia. Đối tượng phúc khảo là câu trả lời được nhập không đúng hình thức quy định. Yêu cầu phúc khảo sẽ được xem xét trong 3 ngày. Nhận phúc khảo sẽ kết thúc vào 15:00 ngày 8 tháng 4. Kết quả phúc khảo và danh sách người chiến thắng, người được giải sẽ công bố vào 14 tháng 4. Trên trang cá nhân của người tham gia sẽ có thông tin về bài tập nhận được và câu trả lời.

На главную Написать письмо